PIT-y dla każdego podatnika

Podatki PIT to dla wielu osób niezrozumiały oraz przykry obowiązek. Wiele z nich dotyczą innych podmiotów rozprawiających się co roku, jednak nie wszyscy mają świadomość, co sumiennie każdy PIT znaczy lub kogo się tyczy.


Jedna z deklaracji to PIT 38, który jest obowiązkiem podatników zbywających prywatne papiery wartościowe.


Sprawozdanie mają złożyć też osoby posiadające prywatne – poza działalnością gospodarczą – przychody finansowe z tytułu na przykład zbycia pożyczonych papierów, pochodnych instrumentów finansowych lub udziałów w firmach o osobowości prawnej.

Jeśli masz ochotę poszerzyć swoją wiedzę na opisywany wątek, to zobacz nowy tekst, który na pewno będzie dla Ciebie niesamowicie wciągający.

Najważniejsza jest data sprzedania papierów, a nie nabycie do nich praw.PIT 38 obejmuje również przejęcie udziału w spółkach o charakterze prawnym albo wkładu w spółdzielniach, można się o tym dowiedzieć więcej na stronie . Do niego wlicza się także źródła finansowe mające swoje pochodzenie poza granicami kraju. Deklaracje te składa się każdego roku obowiązkowo do określonego przez odpowiednie urzędy. Należy zapamiętać, że w przypadku małżeństw tenże PIT każdy doręcza osobno.
strona www
Author: Kārlis Dambrāns
Source: http://www.flickr.com


Wyróżnia się także PIT 28, analogicznie z którym należy rozliczyć się z dochodów na zasadach ryczałtu, dobre tego przykłady można znaleźć na stronie Łatwe podatki. Mogą skorzystać z niego osoby mające swoją działalność gospodarczą, jak również wspólnicy spółek cywilnych i jawnych. Ponadto deklaracja dotyczy także osoby rozliczające się z dochodów finansowych pochodzących na przykład z podnajmu i dzierżawy.


Ważne jest, by pamiętać, iż rozliczeń za pomocą PIT 28 można dokonywać jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do organu skarbowego o uzyskaniu nowych dochodów. Jeśli jednak ktoś wcześniej już korzystał z ryczałtu, nie musi składać oświadczenia.