akcje

Czym są akcje i jakie rodzaje akcji możemy obecnie przytoczyć?

Inwestycje, papiery wartościowe
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Akcje to papiery wartościowe z domeny finansów, jakie sumują w sobie prawa o zakresie niemajątkowym oraz majątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej czy też akcyjnej. Akcje muszą być pisemnym dokumentem, jaki zawiera pewne konkretne dane, takie jak na przykład nazwę firmy, jej siedzibę i dodatkowo adres, datę zapisania spółki, oznakowanie sądu rejestrowego, datę wystawienia akcji i sporo innych.
Subscribe to RSS - akcje